Alarmy

Do zabezpieczania mieszkań, domów i małych obiektów biurowo-handlowych firma Instalnet ma w swej ofercie rozwiązania uznanego producenta firmy SATEL które dzięki przemyślanej konstrukcji, szerokiej gamie dostępnych akcesoriów oraz wygodnemu interfejsowi użytkownika zapewniają łatwą codzienną obsługę systemu, możliwość zdalnego nadzoru i sterowania i co ważne – możliwość powiadamiania o zdarzeniach tego wymagających zarówno tych niepożądanych typu włamanie, pożar ale też np. o zaniku zasilania, wystąpieniu awarii urządzeń, konieczności wymiany baterii itp.

W zależności od wielkości obiektu i wymagań użytkownika oferujemy systemy VERSA lub INTEGRA zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe, szczególnie przydatne w budynkach wykończonych gdzie nie ma możliwości wykonania instalacji przewodowej.
Szeroka gama urządzeń pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdego obiektu i zaspokojenie potrzeb naszych klientów.

Systemy alarmowe tworzymy w celu zapewnienia ochrony klienta oraz jego mienia. Pozwalają osiągnąć wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa. Systemy alarmowe umożliwiają sprawowanie dozoru nad posiadaną nieruchomością, będąc w tym czasie w odległym miejscu. Zabezpieczają obiekt przed włamaniem lub pożarem.

System alarmowy to dość złożona konstrukcja. W jej skład wchodzi kilka grup urządzeń elektronicznych. System powinien posiadać:

• Centrale alarmową – każda informacja zebrana z pozostałych komponentów systemu trafia właśnie tu. To w centrali zebrane dane są przetwarzane i wydawane są polecenia określające działanie i reakcje systemu. O tym jak centrala ma interpretować zebrane informacje decydujemy poprzez jej odpowiednie zaprogramowanie.

• Urządzenie sterujące – umożliwia komunikacje z centrala alarmową. Wykorzystujemy w tym celu urządzenie zwane manipulatorem. Umieszczony w łatwo dostępnym miejscu pozwala na wydawanie poleceń naszej centrali alarmowej, takich jak choćby włączanie i wyłączanie czuwania systemu. Możemy dzięki niemu przejrzeć historie zaobserwowanych zdarzeń czy też zaprogramować centrale. Aktualni e używa się dwóch rodzajów manipulatorów typu LED oraz typu LCD. Te drugie są o wiele łatwiejsze w obsłudze ze względu na wyświetlane na wyświetlaczu komunikaty tekstowe.

• Czujki – odpowiedzialne za wykrywanie i dostarczanie informacji do centrali. Gdy wykryje jakieś zdarzenie, które oprogramowanie systemu uznaje za zagrożenie, wtedy centrala uruchomi grupę urządzeń sygnalizacyjnych. Istnieje wiele rodzajów czujek. W systemach sygnalizacji włamań wykorzystuje się przede wszystkim czujki: podczerwieni, mikrofalowe, wibracyjne, ultradźwiękowe, zbicia szkła i magnetyczne.

• Sygnalizatory – grupa urządzeń sygnalizująca alarm dla użytkownika. Ich zadanie to wyraźnie zauważalne informowanie o sytuacji alarmowej właściciela. Można montować je zarówno w wewnątrz jaki na zewnątrz budynku, zależnie od preferencji. Stosuje się dwa główne typy sygnalizatorów: optyczne – korzystające z sygnalizacji świetlnej oraz akustyczne – informujące o zdarzeniu dźwiękiem. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest hybryda dwóch powyższych typów czyli sygnalizator optyczno-akustyczny.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania?

INSTALNET Piotr Szczap
ul. Grodzka 9a
87-800 Włocławek

697-445-569

piotr.szczap@instalnet.tech